Trên bàn Video Poker Jun88, thường có các biểu tượng sau:

 • Các lá bài từ 2 đến 10: Mỗi lá bài có giá trị tương ứng với số điểm của nó.
 • Jack: Giá trị 11.
 • Queen: Giá trị 12.
 • King: Giá trị 13.
 • Ace: Giá trị 1 hoặc 11.

Các cách tính điểm trong Video Poker

Điểm của một tay Video Poker được tính bằng tổng điểm của các lá bài. Các lá bài từ 2 đến 10 có giá trị tương ứng với số điểm của chúng. Lá bài Jack, Queen, King có giá trị 10 điểm. Lá bài Ace có thể có giá trị 1 hoặc 11 điểm.

Ví dụ, một tay bài gồm 3 lá 8, 9 và 10 có tổng điểm là 27. Một tay bài gồm 2 lá 2, 1 lá 5 và 1 lá Ace có tổng điểm là 14 hoặc 25, tùy thuộc vào việc Ace được tính là 1 hay 11 điểm.

Các tay bài thắng trong Video Poker

Tùy thuộc vào biến thể Video Poker, các tay bài thắng có thể khác nhau. Tuy nhiên, các tay bài thắng phổ biến nhất bao gồm:

 • Đôi: Hai lá bài có cùng giá trị.
 • Thùng: Năm lá bài cùng chất.
 • Sảnh: Năm lá bài liên tiếp, bất kể chất.
 • Tứ quý: Bốn lá bài có cùng giá trị.
 • Xuyên: Năm lá bài liên tiếp, cùng chất.
 • Full House: Ba lá bài có cùng giá trị và hai lá bài khác có cùng giá trị.
 • Flush: Năm lá bài cùng chất, không liên tiếp.
 • Bộ ba: Ba lá bài có cùng giá trị.
 • Sảnh sảnh: Năm lá bài liên tiếp, bất kể chất, và cùng màu.

Mức trả thưởng cho các tay bài thắng

Mức trả thưởng cho các tay bài thắng cũng phụ thuộc vào biến thể Video Poker. Tuy nhiên, các tay bài thắng thường được trả thưởng theo thứ tự sau:

 • Tứ quý: Trả thưởng cao nhất.
 • Xuyên: Trả thưởng thứ hai.
 • Sảnh sảnh: Trả thưởng thứ ba.
 • Sảnh: Trả thưởng thứ tư.
 • Full House: Trả thưởng thứ năm.
 • Flush: Trả thưởng thứ sáu.
 • Bộ ba: Trả thưởng thứ bảy.
 • Đôi: Trả thưởng thứ tám.

Cách chơi Video Poker dựa trên các biểu tượng và cách tính điểm

Khi chơi Video Poker, người chơi cần dựa trên các biểu tượng và cách tính điểm để quyết định nên giữ lại hoặc bỏ đi các lá bài.

Ví dụ, nếu người chơi nhận được 5 lá bài, bao gồm 2 lá 8, 1 lá 9, 1 lá 10 và 1 lá Ace, thì người chơi nên giữ lại tất cả các lá bài này. Bởi vì, 5 lá bài này tạo thành một tay bài thắng là thùng 8.

Tuy nhiên, nếu người chơi nhận được 5 lá bài, bao gồm 1 lá 2, 1 lá 3, 1 lá 4, 1 lá 5 và 1 lá 6, thì người chơi nên bỏ đi tất cả các lá bài này. Bởi vì, 5 lá bài này không tạo thành bất kỳ tay bài thắng nào.

Việc sử dụng chiến lược cơ bản khi chơi Video Poker có thể giúp tăng cơ hội chiến thắng của người chơi.

Các cách tính điểm trong Video Poker

Điểm của một tay bài Video Poker được tính bằng tổng điểm của các lá bài. Các lá bài từ 2 đến 10 có giá trị tương ứng với số điểm của chúng. Lá bài Jack, Queen, King có giá trị 10 điểm. Lá bài Ace có thể có giá trị 1 hoặc 11 điểm.

Ví dụ: Một tay bài gồm 2, 3, 4, 5, 6 có tổng điểm là 21. Một tay bài gồm A, A, 2, 3, 4 có tổng điểm là 20.

Cách tính điểm của Ace

Lá bài Ace có thể có giá trị 1 hoặc 11 điểm. Giá trị của Ace trong một tay bài Video Poker phụ thuộc vào việc tay bài đó có thể tạo thành một tay bài thắng có giá trị cao hơn nếu Ace có giá trị là 11 điểm.

Ví dụ: Một tay bài gồm 2, 3, 4, 5, A có thể tạo thành một đôi Ace hoặc một sảnh. Nếu Ace có giá trị là 1, tay bài này chỉ tạo thành một đôi 2. Do đó, Ace trong tay bài này sẽ có giá trị là 11 điểm để tạo thành một sảnh.

Cách tính điểm của các biến thể Video Poker

Một số biến thể Video Poker có các quy tắc đặc biệt về cách tính điểm. Ví dụ, trong biến thể Deuces Wild, lá bài 2 có thể thay thế cho bất kỳ lá bài nào khác. Điều này có nghĩa là một tay bài gồm 5 lá bài 2 sẽ có tổng điểm là 25.

Tóm lại

Cách tính điểm trong Video Poker là khá đơn giản. Bạn chỉ cần nhớ rằng lá bài Ace có thể có giá trị 1 hoặc 11 điểm, và giá trị của Ace trong một tay bài phụ thuộc vào việc tay bài đó có thể tạo thành một tay bài thắng có giá trị cao hơn nếu Ace có giá trị là 11 điểm.