Trong Sâm lốc ku bet, có 10 kiểu bài khác nhau. Trong đó, tứ là kiểu bài bao gồm bốn lá bài cùng giá trị, nhưng không đồng chất.

Kiểu bài tứ được xếp theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

  • 2223: Tứ cao nhất trong các kiểu bài tứ.
  • 3334: Tứ thấp nhất trong các kiểu bài tứ.

Lưu ý: Trong Sâm lốc, quân bài 2 có giá trị cao hơn quân bài A.

Ví dụ:

  • 2223 là tứ cao nhất trong Sâm lốc.
  • 3334 là tứ thấp nhất trong Sâm lốc.

Các kiểu bài tứ trong Sâm lốc có thể được sử dụng để chặn bài của đối thủ. Nếu người chơi có một tứ có thể chặn được tứ của đối thủ, thì người chơi đó có thể đánh tứ của mình để chặn tứ của đối thủ.

Các kiểu bài tứ cũng có thể được sử dụng để tạo thành các kiểu bài cao hơn. Ví dụ, một tứ có thể được sử dụng để tạo thành một bộ ba tứ.

Các kiểu bài tứ thường được sử dụng để tạo thành các sảnh, thùng phá sảnh, hoặc tứ quý.

Tứ quý là một kiểu bài đặc biệt trong Sâm lốc, chỉ có một lá bài duy nhất trong bộ bài. Tứ quý có giá trị cao nhất trong Sâm lốc, cao hơn cả thùng phá sảnh.

Tứ quý có thể được sử dụng để chặn bất kỳ kiểu bài nào của đối thủ. Nếu người chơi có tứ quý, người chơi đó có thể đánh tứ quý bất cứ lúc nào trong ván bài.

Nếu người chơi bị chặt tứ quý, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.

Các kiểu bài đặc biệt trong Sâm lốc

Ngoài các kiểu bài đơn, đôi, sám, tứ, thùng phá sảnh, Sâm lốc còn có các kiểu bài đặc biệt sau:

  • Sâm: Người chơi có sám 2 có thể hô “Sâm” để có quyền đánh trước trong ván tiếp theo. Người chơi hô “Sâm” phải đánh sám của mình trong vòng 3 lượt. Nếu người chơi không đánh sám của mình trong vòng 3 lượt, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.
  • Báo sâm: Người chơi có sâm 2 và 2 lá bài cùng chất với sâm 2 có thể hô “Báo sâm” để có quyền đánh trước trong ván tiếp theo và được miễn nộp tiền sâm. Người chơi hô “Báo sâm” phải đánh sâm của mình trong vòng 3 lượt. Nếu người chơi không đánh sâm của mình trong vòng 3 lượt, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.
  • Chặt: Người chơi có lá bài có thể chặn được kiểu bài của đối thủ có thể “chặt” kiểu bài của đối thủ. Người chơi bị chặt phải nhặt tất cả các lá bài của người chặt. Nếu người chơi bị chặt tứ quý, người chơi đó sẽ bị phạt 20 lá.
  • Tới trắng: Người chơi có thể tới trắng nếu người chơi đó có đủ 10 lá bài có thể xếp thành các kiểu bài hợp lệ. Người chơi tới trắng sẽ không phải nộp tiền sâm và được nhận tiền sâm của tất cả người chơi còn lại.

Ngoài ra, trong một số biến thể của Sâm lốc, người chơi còn có thể sử dụng các kiểu bài đặc biệt sau:

  • Tứ quý 2: Tứ quý 2 là kiểu bài đặc biệt nhất trong Sâm lốc, chỉ có một lá bài duy nhất trong bộ bài. Tứ quý 2 có thể chặn bất kỳ kiểu bài nào của đối thủ, kể cả tứ quý.
  • Thùng phá sảnh 2: Thùng phá sảnh 2 là kiểu bài đặc biệt thứ hai trong Sâm lốc, chỉ có một lá bài duy nhất trong bộ bài. Thùng phá sảnh 2 có thể chặn bất kỳ kiểu bài nào của đối thủ, kể cả thùng phá sảnh.

Các kiểu bài đặc biệt trong Sâm lốc có thể mang lại lợi thế lớn cho người chơi nếu sử dụng đúng cách. Người chơi cần nắm vững luật chơi và cách sử dụng các kiểu bài đặc biệt để có thể giành chiến thắng trong ván bài.