Đầu tư EB-5 là một chương trình định cư đặc biệt của Hoa Kỳ dành cho các nhà đầu tư nước ngoài. EB-5 là viết tắt của Employment-Based Fifth Preference, tức là Chương trình Ưu tiên Việc làm Dựa trên Điều khoản thứ Năm. Chương trình này được thành lập vào năm 1990 nhằm thu hút vốn đầu tư từ các nhà đầu tư nước ngoài để tạo việc làm và thúc đẩy phát triển kinh tế trong nước.

Theo chương trình EB-5, các nhà đầu tư có thể đầu tư vào một dự án kinh doanh tại Hoa Kỳ và nhận được cơ hội nhận thẻ xanh (Green Card) cho bản thân, vợ/chồng và con cái dưới 21 tuổi. Để đủ điều kiện nhận thẻ xanh, nhà đầu tư cần đáp ứng một số yêu cầu, bao gồm:

  1. Đầu tư một số tiền vốn đủ lớn vào một doanh nghiệp mới hoặc doanh nghiệp có sẵn tại Hoa Kỳ.
  2. Tạo ra và duy trì ít nhất 10 việc làm mới cho công dân Hoa Kỳ trong vòng 2 năm kể từ khi nhận thẻ xanh.

Sau khi nhận được thẻ xanh, nhà đầu tư và gia đình có thể sống và làm việc tự do tại Hoa Kỳ mà không cần xin visa nhập cảnh. Chương trình EB-5 là một cơ hội hấp dẫn cho nhà đầu tư quốc tế mong muốn định cư và tham gia vào cộng đồng kinh doanh của Hoa Kỳ.

Có những loại hình đầu tư EB5 nào?

Chương trình EB-5 cung cấp các loại hình đầu tư sau đây:

  1. Đầu tư vào doanh nghiệp mới (New Commercial Enterprise): Đây là hình thức phổ biến nhất, nhà đầu tư đầu tư vào một doanh nghiệp mới được thành lập sau ngày 29 tháng 11 năm 1990.
  2. Đầu tư vào doanh nghiệp có sẵn (Troubled Business): Nhà đầu tư đầu tư vào một doanh nghiệp có sẵn đang gặp khó khăn tài chính và có thể đi vào phá sản hoặc mua lại.
  3. Đầu tư vào khu vực đối diện vấn đề (Targeted Employment Area – TEA): Đầu tư vào khu vực TEA, có nghĩa là đầu tư vào một khu vực nông thôn hoặc khu vực có mức thất nghiệp cao.
  4. Đầu tư thông qua Trung gian (Regional Center): Nhà đầu tư đầu tư thông qua các trung tâm khu vực được chính phủ Mỹ công nhận để quản lý và hỗ trợ các dự án đầu tư EB-5.
  5. Đầu tư vào Một dự án dự phòng (Troubled Project): Đầu tư vào một dự án EB-5 có thể đang gặp khó khăn và cần tài trợ thêm để hoàn thành.

Các loại hình đầu tư EB-5 này có những điểm đặc biệt và yêu cầu riêng, nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ trước khi quyết định đầu tư vào chương trình này.

Quyền lợi mang lại từ chương trình định cư Mỹ EB5

Chương trình định cư Mỹ EB5 mang lại nhiều quyền lợi hấp dẫn cho những người muốn định cư và đầu tư tại Hoa Kỳ. Với việc tham gia chương trình này, nhà đầu tư có thể tận hưởng các quyền lợi sau:

1. Thẻ xanh EB5: Một trong những quyền lợi chính của chương trình EB5 là việc nhà đầu tư được cấp thẻ xanh (Green Card) cho toàn gia đình. Thẻ xanh này cho phép bạn sống và làm việc tự do ở Hoa Kỳ mà không cần phải lo lắng về visa hay giới hạn thời gian.

2. Hưởng các quyền công dân: Sau khi duy trì thẻ xanh trong một khoảng thời gian nhất định, bạn có thể yêu cầu thành công viên mãn điều kiện và trở thành công dân Mỹ hoàn toàn. Điều này mang lại nhiều quyền lợi bổ sung, bao gồm quyền bỏ phiếu và sự bảo vệ của pháp luật Mỹ.

3. Tiếp cận vào hệ thống giáo dục và y tế hàng đầu: Chương trình EB5 cho phép bạn và gia đình tiếp cận vào hệ thống giáo dục và y tế hàng đầu của Hoa Kỳ. Bạn có thể đăng ký cho con em mình vào các trường học danh tiếng và tận hưởng chất lượng dịch vụ y tế cao cấp.

4. Tạo ra cơ hội kinh doanh và đầu tư: Một trong những mục tiêu chính của chương trình EB5 là khuyến khích việc đầu tư vào Hoa Kỳ. Nhà đầu tư có thể sử dụng số vốn này để mở công ty, phát triển dự án bất động sản hoặc tham gia vào các ngành công nghiệp khác. Điều này không chỉ mang lại lợi nhuận kinh doanh mà còn góp phần vào phát triển kinh tế của quốc gia.

Với những quyền lợi trên, không có gì ngạc nhiên khi chương trình EB5 được coi là một trong những cách hiệu quả để định cư và đầu tư tại Hoa Kỳ.